Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 342/18 położonej w miejscowości Falejówka