Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 810 położonej w miejscowości Dobra