Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 92/4 położonej w miejscowości Zabłotce