Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 235/4, położonej w miejscowości Tyrawa Solna