Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiącej pomieszczenie w budynku WDK w miejscowości Prusiek