Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku, obejmującej część działki oznaczonej nr 115 położonej w miejscowości Płowce