Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki oznaczonej nr 364 położonej w miejscowości Hłomcza