Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płowcach oznaczonej działką nr 100/1