Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej działką nr 1376/2 położonej w miejscowości Strachocina