Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany