Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego po_-1