Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Dębnej oznaczonej działkami nr 227/1, 227/2