Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Niebieszczanach