Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w trybie przetargu ustnego ograniczonego położonej w miejscowości Niebieszczany oznaczonej działką nr 3281/1