Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, obejmującej część działki nr 1/14 oraz pomieszczenia szatni w budynku WDK w miejscowości Markowce