Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, obejmującej część działki nr 2207 położonej w miejscowości Strachocina