Wykaz nieruchomości przeznaczonej na wynajem: lokal użytkowy w obrębie STRACHOCINA – nr działki 1399

najem-lokalu-na-terenie-Gminy-Sanok- Strachocina.pdf