Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujących część działki nr 312/1 i działkę nr 312/2 położonych w Sanoczku