Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujących część działki nr 337 położonej w Sanoczku i część działki nr 237/5 położonej w Markowcach