Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujących część działki oznaczonej nr 364/2 i część działki oznaczonej nr 724, położonych w miejscowości Dobra