Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujących działkę nr 967/11 oraz część działki nr 1202/42 i część działki nr 1201/1 położonych w Srogowie Górnym