Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczonych działkami nr 61/2 i 61/3 położonych w miejscowości Dębna