Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczonych działkami nr 88/2 i 89/1 położonych w Załużu