Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczonych jako działka nr 288/2 i część działki nr 11 położonych w miejscowości Tyrawa Solna