Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczonych jako działki nr 2232, 2233, 2234 położonych w Strachocinie