Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w miejscowości Dobra obejmujących część działki nr 810 i 811/1