Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Tyrawie Solnej