Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 810 i część działki nr 811/1 położonych w miejscowości Dobra