Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujących część działki nr 374/1 i część działki nr 374/3 położonych w miejscowości Mrzygłód