Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujących część działki nr 374/1 i część działki nr 374/3 położonych w Mrzygłodzie