Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, położonych w obrębie Niebieszczany