Wykaz przeznaczonego do oddania w nieodpłatne użytkowane niewyodrębnionego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym, na rzecz SPZPOZ w Gminie Sanok