Wykaz przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej Gminie Sanok- Miasto, obr. Śródmieście zabudowanej budynkiem na rzecz SPZPOZ w Gminie Sanok