Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 820 położonej w miejscowości Mrzygłód, przeznaczonej do użyczenia