Wykonano nową nawierzchnię na drodze „w kierunku domków letniskowych” w ZAŁUŻU

W ramach otrzymanej za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego dotacji celowej z budżetu państwa, Gmina Sanok wykonała zadanie pn.: „Remont drogi nr 117427R „w kierunku domków letniskowych” w miejscowości Załuż w km 0+700 – 1+300”. Realizowane zadanie obejmowało remont nawierzchni uszkodzonej w wyniku powodzi. Przyjęta technologia polegała na mechanicznym wykonaniu warstwy kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie. Nową nawierzchnię położono na długości 600 mb.

Zadanie zrealizowano przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 55 125 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 78 750,75 zł. 

Dzięki wykonanej inwestycji znacznie poprawił się stan techniczny drogi, która mocno ucierpiała podczas ostatniej powodzi z czerwca 2020 r. Ma to szczególnie znaczenie zwłaszcza, iż jest to teren atrakcyjny turystycznie, często odwiedzany przez turystów.