Wyniki II edycji konkursu „Szkolne Przygody Słodziaków” w gminie Sanok. Szkoły Podstawowe w Trepczy i Niebieszczanach wyróżnione!

Dzieci nie lubią czytać? Nieprawda! Szkoły podstawowe w Gminie Sanok wyróżnione w drugiej edycji „Szkolnych Przygód Gangu Słodziaków”!

Trudno przecenić rolę czytania w rozwoju dzieci. Pobudza wyobraźnię, zwiększa zasób słownictwa, sprzyja poznawaniu świata, rozwija empatię. Ponadto historie opisane w książkach, ubrane w symboliczne ramy bajki, pomagają kształtować kodeks moralny i etyczny dzieci. A gdyby jeszcze za pośrednictwem książek uczyć dzieci wrażliwości ekologicznej…? Ten właśnie aspekt mocno wybrzmiał w idei II edycji „Szkolnych Przygód Gangu Słodziaków”. W ramach konkursu posadzono ponad 500 drzew!

O konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”

W skali całego kraju w II edycji konkursu „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” wzięło udział 3480 klas z 2239 szkół podstawowych. To oznacza, że ponad 50 000 dzieci zaangażowało się w konkurs Biedronki.
Do programu zgłosiło się 6397 nauczycieli.

“Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” to konkurs sieci Biedronka skierowany do klas I-III szkół podstawowych.
W pakietach konkursowych znajdowały się pomysły na urozmaicenie zajęć nauki czytania oraz scenariusze lekcji dla klas I, II i III. Materiały zostały przygotowane przez doświadczonych metodyków edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z podstawą programową. W tym roku nauczyciele dostali również pakiet materiałów do przygotowania dodatkowej lekcji na temat kształtowania postaw proekologicznych.

Zadaniem w konkursie było stworzenie dekoracji sali lub klasy zawierającej Magiczne Drzewo Słodziaków. Drzewo musiało być wykonane na bazie materiałów nadających się do recyklingu. Mogło być również żywą, zasadzoną wspólnie rośliną. Drugim krokiem było wykorzystanie Magicznego Drzewa Słodziaków podczas zorganizowanych w szkole lub klasie obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Biedronka przyznała 15 nagród głównych i 500 wyróżnień.

Do wyróżnionej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Sanoku, Szkoły Podstawowej w Trepczy oraz Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach zostały przesłane upominki rzeczowe w postaci maskotek Słodziaków, długopisów ze Słodziakami, książek o przygodach Słodziaków, kalendarzy dla Nauczycieli na rok 2020 oraz dyplomów i certyfikatów potwierdzających udział w wydarzeniu. Nauczyciele, którzy zorganizowali w swoich szkołach Dzień Głośnego Czytania udowodnili, że wspólne czytanie nadal jest spoiwem łączącym dorosłych z dziećmi.

To nieprawda, że dzieci niechętnie sięgają po książki – wystarczy dać im dobry przykład i odpowiednią motywację!

Dzięki aktywnej lokalnej społeczności nauczycielskiej Gmina Sanok nie tylko zdobyła wyróżnienie w konkursie, ale również udowodniła, że w czasach postępującej cyfryzacji czytanie książek nadal jest pasjonującym zajęciem!

Gratulujemy zaangażowanych w swój zawód nauczycieli, którzy dołożyli swoją cegiełkę do krzewienia kultury czytania i kształtowania postaw proekologicznych wśród najmłodszych.

 

Pełna lista szkół nagrodzonych oraz wyróżnionych w konkursie, wraz z galerią prac uczniów, znajduje się na stronie internetowej:

https://szkolneprzygodyslodziakow.pl/.

 

 

 

Źródło : Adriana Ryszawy Biuro Konkursu "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków

         szkolneprzygodyslodziakow.pl