Wystawa internetowa z okazji 650-lecia Strachociny

10 maja br. minęło 650 lat od lokacji wsi Strachocina, centrum kultu św. Andrzeja Boboli. Z tej okazji Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku we współpracy ze Społecznym Komitetem Obchodów 650-lecia założenia Strachociny, prezentuje wystawę internetową dokumentów, fotografii, map związanych z historią wsi.

Pochodzą one głównie z zasobu Oddziału w Sanoku i ze zbiorów Regionalnej Izby Pamięci w Strachocinie. Zaprezentowane zdjęcia, dokumenty i ich kopie można również oglądać od 8 czerwca w Szkole Podstawowej w Strachocinie.

 

Zbiory Regionalnej Izby Pamięci w Strachocinie można obejrzeć na stronie http://www.rzeszow.ap.gov.pl/galerie/strachocina/strachocina

Materiały archiwalne dotyczące Strachociny są rozproszone po wielu archiwach. Oryginalny dokument aktu lokacyjnego wsi Strachocina z 1369 roku nie zachował się. Jego tekst został wpisany 26 kwietnia 1532 roku w księgi grodzkie sanockie z wniosku Jana Boboli. Znajduje się on obecnie w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Treść aktu lokacyjnego została opublikowana w „Zbiorach dokumentów małopolskich, część IV, dokumenty z lat 1211-1400” w opracowaniu Stanisława Kurasia i Ireny Sułkowskiej-Kuraś http://www.rzeszow.ap.gov.pl/galerie/strachocina/lokacjastrachociny

Materiały archiwalne z XX wieku, np. księgi gruntowe, rejestry mieszkańców, budżety gromadzkie, dokumentacja z wyborów sołtysów, spółdzielni rolniczej, dokumenty związane z poszukiwaniami i eksploatacją gazu na terenie Strachociny z okresu przedwojennego, jak i po II wojnie światowej (w tym m.in. badania geologiczne terenów naftowych, metryki szybów, mapy, księgi naftowe) znajdują się w Oddziale w Sanoku oraz w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. Dostępne są również na stronie http://www.rzeszow.ap.gov.pl/galerie/strachocina/oddzialsanok

Inne dokumenty można odnaleźć w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (m.in. Metryka Koronna), Narodowym Archiwum Cyfrowym (m.in. zdjęcia z uroczystości sprowadzenia relikwii Św. Andrzeja Boboli  do Polski), Archiwum Państwowym w Przemyślu (m.in. mapa katastralna, sprawy sądowe), Archiwum Archidiecezji Przemyskiej (m.in. dokumenty dotyczące szkółki parafialnej, osób duchownych pochodzących ze Strachociny).

Zabytki archeologiczne ze Strachociny (brązowy czekan bojowy i topór kamienny), jak i przedwojenny kwestionariusz w sprawie badania środowiska znajdują się w Muzeum Historycznym w Sanoku.

Na wystawie można również obejrzeć przykładowe zestawienie dokumentów i zdjęć dotyczących Św. Andrzeja Boboli znajdujące się w zasobach archiwów państwowych.

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą internetową i do korzystania ze zbiorów archiwalnych Archiwum Państwowego w Rzeszowie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.rzeszow.ap.gov.pl/galerie/strachocina/