Wystawa o inwestycjach zrealizowanych na terenie gminy Sanok

Od 1 sierpnia można oglądać ciekawą wystawę przedstawiającą zrealizowane przez samorząd Gminy Sanok inwestycje dofinansowane w aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Funduszy Europejskich oraz wybranych programów krajowych.

Wystawa ma charakter objazdowy, dlatego plansze pojawiły się na stoisku informacyjno-promocyjnym 11 sierpnia w Mrzygłodzie podczas XIII Kermeszu Karpackich Smaków. W czasie trwania imprezy chętni zdobyli najważniejsze informacje na temat  możliwości dofinansowania różnego rodzaju inicjatyw. Ponadto, dzięki tematycznym planszom i opracowanej publikacji, osoby zainteresowane zapoznały się z projektami realizowanymi przez Gminę Sanok.

Do końca sierpnia wystawę można obejrzeć w budynku Urzędu Gminy Sanok (na trzecim piętrze), zaś w kolejnych miesiącach – w Wiejskich Domach Kultury oraz bibliotekach gminnych.

Projekt „Akcja Informacja – udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.