XII Sesja Rady Gminy Sanok

W poniedziałek 30 września 2019 r. o godzinie 15.30 odbędzie się XII sesja  Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Sali Narad (Pokój nr 302,303) Urzędu Gminy Sanok.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej Sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu Nr XI/2019;
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Sanok przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Sanok;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Zagórza;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/79/2019 Rady Gminy w Sanoku z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym;
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019;
 10. Dyskusja, wolne wnioski zapytania;
 11. Zakończenie sesji.