XIV Sesja Rady Gminy Sanok

W piątek  15 listopada 2019 r. o godzinie 15.30 odbędzie się XIV sesja  Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Sali Narad (Pokój nr 302,303) Urzędu Gminy Sanok.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej Sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2019;
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w tym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok;
  9. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Sanok
Tadeusz Wojtas