XIV Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie

Szkoły noszące imię Ignacego Łukasiewicza tworzą niepowtarzalną wspólnotę, którą łączy pamięć o wyjątkowym człowieku, jakim był ich patron; odkrywca ropy naftowej, konstruktor pierwszej lampy, twórca przemysłu naftowego, patriota, filantrop i społecznik, konstruktor i naukowiec, a także człowiek wielkiej wiary.

Wyjątkowość tego patrona sprawia, że szkoły jego imienia są zarówno na północy i zachodzie Polski, a najwięcej tu, w województwie podkarpackim, gdzie żył i pracował I. Łukasiewicz.

Pomimo tego, że rozsiani jesteśmy po całej naszej pięknej ojczyźnie i dzielą nas setki kilometrów, to utrzymujemy ze sobą kontakt poprzez spotykania na Sesjach Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, które odbywają się już tradycyjnie, co dwa lata.

W tym roku w dniach 23-25 maja spotkaliśmy się w południowo-wschodnim zakątku Polski, w Szkole Podstawowej imienia Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie, miejscu z którego pochodzi święty Andrzej Bobola, a zarazem miejscu, gdzie znajduje się najstarszy i najszczelniejszy podziemny magazyn gazu w Polsce.

Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, gospodarzami zaś Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie, która istnieje od 1861 roku, a imię wielkiego Polaka z dumą nosi od 1975 r.

Byliśmy szczerze ukontentowani, iż pomimo niesprzyjającej aury swoją obecnością zaszczyciło nas, aż 18 szkół spośród wszystkich, które noszą imię tego wielkiego patrioty. Były to: Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Chorkówce, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Czarnej, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Garkach, Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Gorlicach, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Humniskach, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Jodłówce, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Kobylance, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I. Łukasiewicza w Krośnie, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim, Zespół Szkół w Krośnicach, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Krygu, Szkoła Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Pakoszówka, ZSCE im. I. Łukasiewicza w Płocku, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Ropience, Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Sanoku, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Węglówce.

Myślami łączyliśmy się również ze Szkołą Podstawową im. I. Łukasiewicza w Drwini i ze Szkołą Podstawową im. I. Łukasiewicza w Dębnej, którym obfite opady deszczu nie pozwoliły dotrzeć na to wyjątkowe spotkanie.

Sesja rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem czternastu sztandarów szkół, pierwowzoru lampy naftowej i odśpiewaniem hymnu Polski.

Przybyłych gości powitał w bardzo serdecznych słowach gospodarz szkoły  w Strachocinie, pan dyrektor Andrzej Cecuła. Przepraszając, że pomija protokół powitania, zaczął od pań. Swoją obecnością uroczystość uświetnili goście:

Anna Hałas – wójt Gminy Sanok, Lucyna Opoń – kierownik Oddziału Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Krośnie, Joanna Kubit – przewodnicząca Rady Szkół im. I. Łukasiewicza, Jolanta Likus – dyrektor biura ZG SITPNiG, Dominika Bernaś – ZG SITPNiG Kraków, ks. prałat Józef Niżnik, Waldemar Wójcik – v-ce prezes SITPNiG w Warszawie, Krzysztof Potera – dyrektor Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, Piotr Dziadzio – sekretarz generalny SITPNiG Kraków, Marek Hanus – dyrektor Oddziału PGNiG w Sanoku, Mieczysław Kawecki – członek Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, Janusz Cecuła – wicestarosta sanocki, Wiesław Turzański – SITPNiG Oddział Sanok, Paweł Wdowiak – sekretarz Gminy Sanok, Łukasz Cichocki – kierownik PMG Strachocina, Witold Dobosz – przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Strachocinie oraz Daniel Niemczyk – przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Sanok.

 

Punktem kulminacyjnym Sesji było ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu. Młodzież z wypiekami na twarzy nie mogła się doczekać momentu ogłoszenia zwycięzców. Zanim jednak prowadzący Piotr Dziadzio zaprezentował laureatów, podziękował wszystkim za ogromne zaangażowanie i wysoki poziom wiedzy uczniów. Przydzielenie nagród odbyło się w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 7-15 lat oraz młodzież 16-19 lat. wręczono też nagrody grupowe.

 

Szkoły średnie:

 1. miejsce – ZS Gorlice
 2. miejsce – ZSCE Płock
 3. miejsce – ZSP Krosno

 

Szkoły średnie – wyniki indywidualne:

 1. miejsce – Aleksandra Osikowicz – ZS Gorlice
 2. miejsce – Natalia Luśniewska – ZS Płock
 3. miejsce – Ewa Jabłczyk – ZS Gorlice

 

Szkoły podstawowe:

 1. miejsce – SP Kobylanka
 2. miejsce – SP Strachocina
 3. miejsce – SP Garki

 

Szkoły podstawowe – wyniki indywidualne:

 1. miejsce – Urszula Śliwa – SP Kobylanka i Wiktoria Wojdyła – SP Strachocina
 2. miejsce – Zuzanna Warcholik – SP Kobylanka
 3. miejsce – Kacper Grochowski – SP Garki, Klaudia Najsarek – SP Kobylanka, Wiktoria Paleczna – SP Ropienka.

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż nigdy wcześniej w historii Sesji Szkół nie zdarzyło się, aby przyznano pierwsze i trzecie miejsca ex aequo.

Sesję zakończono odśpiewaniem nowo wybranego hymnu i wyprowadzeniem sztandarów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom XIV Sesji za przybycie. Dziękujemy tym, którzy pokonali największe odległości, jak i tym, którzy mieli do Szkoły Podstawowej w Strachocinie bardzo blisko. Mamy nadzieję, że jako gospodarze tejże Sesji udowodniliśmy, iż tego typu spotkania są jak najbardziej potrzebne, gdyż nie tylko łączą, integrują, kształcą i budują, ale dają również możliwość poznania regionów naszego kraju, a jednocześnie rozwijają pod względem naukowym.

Podczas pożegnań niejednemu w oku zakręciła się łza, niejeden numer telefonu został wymieniony i niejedno serce zostało w rozterce, no ale cóż, rozstać się trzeba …

Do zobaczenia w Krośnicach za dwa lata…

XIV Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie została zorganizowana dzięki wsparciu:

Główny organizator – Stowarzyszenie Inżynierów Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Polskiemu Górnictwu Nafty i Gazu, Gmina Sanok, Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, PKN Orlen, Grupa Lotos, Starostwo Powiatowe Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Strachocinie.