XIX Regionalna Olimpiada o Wielkich Polakach

28 lutego w Szkole Podstawowej nr 9 w Sanoku miały miejsce eliminacje do XIX Regionalnej Olimpiady o Wielkich Polakach. Wzięło w nich udział ponad 80 uczniów z archiprezbiteratu sanockiego. 

Tegoroczna edycja dotyczyła wyjątkowej  osoby, naszego rodaka i patrona Polski, świętego Andrzeja Boboli. Do trzeciego etapu, czyli do finału olimpiady mogło zakwalifikować się jedynie pięć osób.

Duży sukces osiągnęła Sandra Milecka, uczennica Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie, która zdobyła IV miejsce i tym samym będzie reprezentować archiprezbiterat sanocki w finale, 16 maja w szkole w Strachocinie.

Oprócz Sandry, w olimpiadzie udział wzięły dwie uczennice z SP w Strachocinie: Gabriela Niemiec i Emila Kiszka.

Uczennice przygotowywały się do konkursu  pod opieką ks. Waldemara Murdzka.