XLI Sesja Rady Gminy Sanok – transmisja na żywo

We wtorek  26 października  2021 r. o godzinie 14:00 odbędzie się XLI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku.

 

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Sanok Nr XL/2021;
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania;
  6. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
  7. Zakończenie sesji.

                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Sanok
                                                                                                                                                    Tadeusz Wojtas