XVII Sesja Rady Gminy Sanok

We wtorek 14 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 odbędzie się XVII sesja  Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Sali Narad (Pokój nr 302,303) Urzędu Gminy Sanok.


Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej Sesji:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku;
  4. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
  5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Sanok

    Tadeusz Wojtas