XX Sesja Rady Gminy Sanok

W piątek  21 lutego 2020 r. o godzinie 15:30 odbędzie się XX sesja Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Sali Narad (Pokój nr 302,303) Urzędu Gminy Sanok.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla sołtysów;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok na lata 2020-2030;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok;
  8. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
  9. Zakończenie sesji.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Sanok

                                                                                      Tadeusz Wojtas