XXII Sesja Rady Gminy Sanok

W środę 29 kwietnia 2020 r. o godzinie 15:30 odbędzie się XXII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Multimedialnym Centrum Edukacyjno – Kulturalnym w Stróżach Małych.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego w Stróżach Małych;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Sanockiego zadania zarządzania drogami powiatowymi;
  5. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Sanok;
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020;
  8. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
  9. Zakończenie sesji.

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Sanok

                                                                                            Tadeusz Wojtas