XXIII Sesja Rady Gminy Sanok

W środę 30 czerwca 2020 r. o godzinie 15:30 odbędzie się XXIII sesja – nadzwyczajna Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Multimedialnym Centrum Edukacyjno – Kulturalnym w Stróżach Małych.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 i XXII/2020
 4. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Szesnastej Zmiany Studium Uwarunkowań
  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok ;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „ Łodzina 5”, terenu obejmującego złoże „ Łodzina -San I” położonego w Gminie Sanok;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Dobra 7” . terenu obejmującego część złoża „ Dobra I” ,
  położonego w Gminie Sanok;
 8. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku w Markowcach;
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego;
 12. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
 13. Zakończenie sesji.

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Sanok

                                                                                    Tadeusz Wojtas