XXVI Sesja Rady Gminy Sanok

 

We wtorek 29 września 2020 r. o godzinie 15:30 odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Sanok VIII kadencji.

Gminni Radni będą obradować w Multimedialnym Centrum Edukacyjno – Kulturalnym w Stróżach Małych.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji:

 

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Sanok;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sanok;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanok na lata 20201-2025;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Sanok a Gminą Brzozów w zakresie realizacji zdania publicznego – bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Brzozowie;
 8. Podjęcie uchwał w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sanok na rok szkolny 2020/2021;
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku;
 11. Dyskusja, wolne wnioski zapytania;
 12. Zakończenie sesji.

                                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Sanok

                                                                                                                            Tadeusz Wojtas