XXVII Sesja Rady Gminy Sanok

W czwartek 29 października 2020 r. o godzinie 15:30 odbędzie się XXVII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Multimedialnym Centrum Edukacyjno – Kulturalnym w Stróżach Małych.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Sanok;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Sanok, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sanok lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności Gminy Sanok położonej na terenie Gminy Sanok w miejscowości Strachocina;
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020;
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania;
 15. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok;
 16. Dyskusja, wolne wnioski zapytania;
 17. Zakończenie sesji.

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Sanok

                                                                                            Tadeusz Wojtas