XXX Sesja Rady Gminy Sanok

W poniedziałek 11 stycznia 2021 r. o godzinie 15:30 odbędzie się XXX sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Wiejskim Domu Kultury w Trepczy. Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji:

 

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Przedstawienie przez Wojewodę Podkarpackiego, wraz z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójt Gminy Sanok;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Sanoczek;
  6. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
  7. Zakończenie sesji.

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Sanok
                                                                                                                                                   Tadeusz Wojtas